Springsteen åpnet konserten med en flott versjon av låten When I Leave Berlin,
skrevet Wizz Jones

Foto: Roar Bakken

Setlist fra denne og alle andre konserter med reportasjer finner du hos http://www.backstreets.com/setlists.html